Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv specifických podmínek na konfiguraci výstroje.
Název práce v češtině: Vliv specifických podmínek na konfiguraci výstroje.
Název v anglickém jazyce: The influence of the specific conditions on the configuration of diving equipment
Klíčová slova: Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje, potápěčská výstroj, Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje, potápěčská výstroj, Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje, potápěčská výstroj,
Klíčová slova anglicky: Diving, specific conditions, dive configuration, dive equipment,
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.08.2012
Datum zadání: 29.08.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 15:30
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: Mgr. Filip Bažant
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Seznam odborné literatury
ÁČ, P., a kol. Sportovní potápění. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1972. str. 232
BUKOVJAN, H. Taktické potápění. 1.vydání. Praha : PA ČR, 2000. str. 60. ISBN 80-7251-048-7
DOBEŠ, P. Přístrojové potápění- Praktická příručka pro každého potápěče. 1. vydání. Brno: CP Books, 2005. str. 172. ISBN 80-251-0700-0
EISENMANN, J. Potápění Potápěčská technika pro každého. Praha : GNÓM. 1997. str. 63. ISBN 80-85460-05-X
GUR, K. Technical Diving from the Bottom Up. Eastbourne : Anthony Rowe, 2002. Str. 249. ISBN 1-904381-20-0
MOUNTAIN, A. Potápění. 1. vydání. Praha : SVOJTKA a VAŠUT, 1997. str. 160.
OYHENART, JEAN-MICHEL, MIOULANE, PATRICK. Potápění Vášeň a profese. Praha : Universum, 2004. str. 232. ISBN 80-242-1168-8
PYŠ, J. Potápění se základní výstrojí. 1.vydání. Praha: Karolinum, 1996. str.36
RAHIMI, M. Potápění beze strachu. 1. Vydání. Praha : Granit, 1997. str. 143. ISBN 80-85805-63-4
SCHINCK, A., P. Potápění. 1. vydání. Zlín : Graspo CZ, 2007.. str.223. ISBN 978-80-7234-704-9
VRBOVSKÝ, V., a kol. Potápění s přístrojem. Praha : Svaz potápěčů České republiky, 2004. str 196.
Předběžná náplň práce
Název práce: Vliv specifických podmínek na konfiguraci potápěčské výstroje

Cíle práce: Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na nejčastěji používané konfigurace potápěčské výstroje, která je během samotného potápění ovlivňována specifickými podmínkami a její nejdůležitější části historického vývoje až po současnost. Zhodnotit vlastnosti nejčastěji používaných konfigurací.

Metoda: Pro ucelení informací o konfiguraci potápěčské výstroje byla zvolena analýza z oblasti odborné literatury a současných internetových zdrojů, které souvisí s oblastí potápění.

Výsledky: Výsledkem této práce je zhodnocení konfigurací potápěčské výstroje, kterou ovlivňují specifické podmínky.

Klíčová slova: Potápění, specifické podmínky, konfigurace potápěčské výstroje, potápěčská výstroj,


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

The name of the work: The influence of the specific conditions on the configuration of diving equipment

The objectives of the work: The aim of this work is to create a comprehensive view of the most commonly used configuration diving equipment, during the diving itself affected by specific conditions and its most important part of the historical development to the present. The properties the most frequently used configurations.

Methods: For the completion of information about configuring diving equipment has been chosen, the analysis of the literature and current Internet resources which are related to areas of diving.

Results: The result of this work is an assessment of the configurations of diving equipment that affect specific conditions

Keywords: Diving, specific conditions, dive configuration, dive equipment,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK