Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní soutěže Vodní záchranné služby.
Název práce v češtině: Sportovní soutěže Vodní záchranné služby.
Název v anglickém jazyce: Sports competition Water rescue service.
Klíčová slova: vodní záchranná služba, vodní záchranný sport, historie, soutěže, záchranář
Klíčová slova anglicky: Water Rescue Service, Water Rescue Sport, history, competitions, lifeguard
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2016
Datum zadání: 19.09.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Tomáš Miler
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných pramenů
2. Literární rešerše teoretických podkladů
3. Popis vývoje a současného stavu v ČR a V zahraničí
4. Diskuze
5. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK