Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace KSČ/M po roce 1989
Název práce v češtině: Transformace KSČ/M po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Transformation of the KSČ/M since 1989
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2009
Datum zadání: 05.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK