Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Utváření hvězdy v médiích
Název práce v češtině: Utváření hvězdy v médiích
Název v anglickém jazyce: Creating the star in the media
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 04.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2009
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Zásady pro vypracování
Uznání diplomové práce, jako práce rigorózní.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK