Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autoevaluace v ZUŠ jako proces řízení změny
Název práce v češtině: Autoevaluace v ZUŠ jako proces řízení změny
Název v anglickém jazyce: Self-evalution in schools of arts as a process of change management
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Bc. Jana Mazánková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 10:15
Místo konání obhajoby: PedF UK v Praze
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Vladimíra Hovančíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK