Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká autorsky tkaná tapiserie 60. let 20. století
Název práce v češtině: Česká autorsky tkaná tapiserie 60. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Czech autorship woven tapestry of the 1960s
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK