Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce základních uměleckých škol s mateřskými školami
Název práce v češtině: Spolupráce základních uměleckých škol s mateřskými školami
Název v anglickém jazyce: The cooperation of assosiations leasure musical and nursery schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Bc. Jiří Stárek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 08:30
Místo konání obhajoby: PedF UK v Praze
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Vladimíra Hovančíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK