Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospitační a kontrolní činnost zaměřená na praktické vyučování
Název práce v češtině: Hospitační a kontrolní činnost zaměřená na praktické vyučování
Název v anglickém jazyce: Inspection and checking aktivity focused on practical teaching
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Slavomír Vaněk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 13:45
Místo konání obhajoby: Pedf UK v Praze
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Koberová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK