Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stresory učitelů ZUŠ jako jedna z příčin syndromu vyhoření
Název práce v češtině: Stresory učitelů ZUŠ jako jedna z příčin syndromu vyhoření
Název v anglickém jazyce: Stressors in basic school of arts teachers as a cause of teacher burnout
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2009
Datum zadání: 04.02.2009
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 10:00
Místo konání obhajoby: Pedf UK v Praze
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK