Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost požárního sportu v České republice a Československu
Název práce v češtině: Historie a současnost požárního sportu v České republice a Československu
Název v anglickém jazyce: History and Present Status of Fire Sport
in the Czech Republic and Czechoslevakia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2009
Datum zadání: 20.01.2009
Datum a čas obhajoby: 20.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Ladislav Pokorný
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK