Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a popis pracovních míst v malé organizaci
Název práce v češtině: Analýza a popis pracovních míst v malé organizaci
Název v anglickém jazyce: Job analysis and description in a small organization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2009
Datum zadání: 03.02.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK