Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg-Zn
Název práce v češtině: Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg-Zn
Název v anglickém jazyce: Phase transformations in Mg-Zn-based alloys
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2009
Datum zadání: 17.02.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury a sepsání rešerše
2) Příprava vzorků
3) Měření žíhacích křivek rezistivity
4) Měření žíhacích křivek tvrdosti
5) Charakterizace mikrostuktury
6) Porovnání získaných poznatků a jejich interpretace
Seznam odborné literatury
1) P. Kratochvíl a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha 1984
2) P. Haasen: Physical Metallurgy. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1978
3) Vybrané diplomové, doktorské a kandidátské práce z knihovny KFM a KVOF
4) Časopisecké publikace z databází knihovny UK
Předběžná náplň práce
Současný materiálový výzkum pokračuje ve zlepšování vlastností lehkých konstrukčních slitin, které mají velké využití zejména v dopravním průmyslu. Novým směrem pak je použití těchto slitin pro degradabilní implantáty. V práci bude provedena detailní analýza teplotního vývoje fázových transformací vybraných hořčíkových slitin na bázi Mg-Zn. Tyto slitiny budou připraveny technologiemi squeeze casting. Cílem práce je posouzení vlivu mikrostruktury na vlastnosti zkoumaných materiálů. Jako hlavní experimentální metody budou použity elektrická rezistometrie a měření tvrdosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The light structural alloys acquire increasing usage especially in transport industry. A novel direction is the usage as degradable implants. Property impovement and tailoring is the main task of the material research in this topic. Development of phase transformations in selected magnesium-zinc-based alloys due to a heat treatment will be investigated. The alloys will be prepared by squeeze casting. The aim of the work is to determine and characterize the influence of microstructure on properties of the materials investigated. The electrical resistivity and hardness measurements will be the main experimental methods used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK