Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porozumění čtenému textu
Název práce v češtině: Porozumění čtenému textu
Název v anglickém jazyce: Comprehensive of reading
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2009
Datum zadání: 02.02.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK