Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití internetu k rozvoji komunikativních dovedností při výuce ruštiny
Název práce v češtině: Využití internetu k rozvoji komunikativních dovedností při výuce ruštiny
Název v anglickém jazyce: The use of the Internet for Developing
Communicative Skills in the Russian language classroom.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2008
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK