Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpravodajství o přírodní katastrofě způsobené tsunami na konci roku 2004 v Asii v ČTK, MF Dnes a Blesku
Název práce v češtině: Zpravodajství o přírodní katastrofě způsobené tsunami na konci roku 2004 v Asii v ČTK, MF Dnes a Blesku
Název v anglickém jazyce: Reporting on the Natural Posaster Causeel by Tsunami in Asia at end 2004 in ČTK, MF Dnes and Blesk
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2007
Datum zadání: 02.02.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: PhDr. Petr Závozda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK