Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a. n. obchodního zákoníku
Název práce v češtině: Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a. n. obchodního zákoníku
Název v anglickém jazyce: Squeeze-out of minority shareholders under s. 183i and subs.
of the Commercial Code
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2009
Datum zadání: 15.07.2009
Datum a čas obhajoby: 29.03.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2010
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK