Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charitativní působení pražské Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách do roku 1950
Název práce v češtině: Charitativní působení pražské Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách do roku 1950
Název v anglickém jazyce: Charity activities of Prague Congregation
The Sisters of Mercy st. Charles Borromeus in Bohemia till 1950
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2009
Datum zadání: 30.01.2009
Datum a čas obhajoby: 13.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK