Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudebně pohybová výchova na pozadí Orffova Schulwerku, Libuše Kurková a její přínos hudebně pohybové výchově
Název práce v češtině: Hudebně pohybová výchova na pozadí Orffova Schulwerku,
Libuše Kurková a její přínos hudebně pohybové výchově
Název v anglickém jazyce: Music and Movedent Education on the Background of Orff-Schulwerk,
Libuše Kurková and Her Contribution to Music and Movement Education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2009
Datum zadání: 18.01.2009
Datum a čas obhajoby: 19.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK