Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz francouzských a burgundských zemí očima pozdně středověkého českého cestovatele
Název práce v češtině: Obraz francouzských a burgundských zemí očima pozdně středověkého českého cestovatele
Název v anglickém jazyce: A portrayal of the French and Burgundy lands in eyes of a late medieval Czech traveller
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2009
Datum zadání: 30.01.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK