Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Zvláštní úprava řešení úpadku spotřebitelů
Název práce v češtině: Zvláštní úprava řešení úpadku spotřebitelů
Název v anglickém jazyce: Special regulation of the consumer bankruptcy resolution
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2009
Datum zadání: 29.01.2009
Datum a čas obhajoby: 29.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2009
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK