Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní učebnice stereometrie
Název práce v češtině: Interaktivní učebnice stereometrie
Název v anglickém jazyce: Interactive textbook of stereometry
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2009
Datum zadání: 29.01.2009
Datum a čas obhajoby: 19.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK