Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bércový vřed
Název práce v češtině: Bércový vřed
Název v anglickém jazyce: The leg ulcer
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: MUDr. Filip Fröhlich
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2009
Datum zadání: 29.01.2009
Datum a čas obhajoby: 03.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK