Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smluvní pokuta a její vztah k náhradě škody podle obchodního zákoníku
Název práce v češtině: Smluvní pokuta a její vztah k náhradě škody podle
obchodního zákoníku
Název v anglickém jazyce: Contractual penalty and its relationship to damages under the Commercial Code
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2009
Datum zadání: 08.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: JUDr. Jaroslav Oehm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK