Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovny a čtenářská recepce v období raného humanismu v Čechách
Název práce v češtině: Knihovny a čtenářská recepce v období raného humanismu v Čechách
Název v anglickém jazyce: The Libraries and Reader´s Reception in the Early Humanism Period in Bohemia
Klíčová slova: čtenářská recepce; dějiny knihoven; Hrubý z Jelení, Řehoř; humanismus; knihtisk; knižní kultura; renesance; soukromé knihovny; utrak
Klíčová slova anglicky: book-culture; book-print; history of libraries; Hrubý z Jelení, Řehoř; humanism; private libraries; reader’s reception; renaissance; utraquism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
  prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 
 
Konzultanti: PhDr. Michal Svatoš, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK