Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní ženská próza v islámských zemích (Írán - Saúdská Arábie)
Název práce v češtině: Moderní ženská próza v islámských zemích (Írán - Saúdská Arábie)
Název v anglickém jazyce: Modern women's narrative writing in Islamic countries (Iran - Saudi Arabia)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Marek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn.DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK