Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativy využití moderních informačních technologií ve vzdělávání
Název práce v češtině: Alternativy využití moderních informačních technologií ve vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Alternatives of modern information technologies used in education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK