Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika posuzování funkčnosti rodiny pro OSPOD: (agenda úpravy rodičovské zodpovědnosti při rozchodu/rozvodu rodičů)
Název práce v češtině: Metodika posuzování funkčnosti rodiny pro OSPOD: (agenda úpravy rodičovské zodpovědnosti při rozchodu/rozvodu rodičů)
Název v anglickém jazyce: The procedure of family assessment for OSPOD
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK