Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritická teorie Axela Honnetha: princip výkonu a výzvy globální spravedlnosti
Název práce v češtině: Kritická teorie Axela Honnetha: princip výkonu a výzvy globální spravedlnosti
Název v anglickém jazyce: Axel Honneth's critical theory: the principle of enforcement and the challenges of global justice
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK