Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Průřezová témata v kurikulu primární školy
Název práce v češtině: Průřezová témata v kurikulu primární školy
Název v anglickém jazyce: Cross-curricular themes in primary school curriculum
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Datum a čas obhajoby: 13.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK