Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní regulace družstevních záložen v České republice
Název práce v češtině: Právní regulace družstevních záložen v České republice
Název v anglickém jazyce: Legal Regulation of Credit Unions in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2009
Datum zadání: 28.01.2009
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání tištěné podoby:17.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK