Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název práce v češtině: Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a
krajní nouze
Název v anglickém jazyce: The concept and legal consequences of exceeding
the scope of self-defence and necessity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2009
Datum zadání: 27.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK