Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Redrawing of Balkan political map during 1817-1914 period
Název práce v češtině: Překreslováníí politických map Balkánu v letech 1817-1914
Název v anglickém jazyce: Redrawing of Balkan political map during 1817-1914 period
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2008
Datum zadání: 26.01.2008
Datum a čas obhajoby: 06.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK