Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společná azylová politika EU-proces jejího formování a vývoj od 90.let do současnosti
Název práce v češtině: Společná azylová politika EU-proces jejího formování
a vývoj od 90.let do současnosti
Název v anglickém jazyce: Common Asylum Policy of the European Union-the Process of its Forming
and Development from the 90's up to Date
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2008
Datum zadání: 26.01.2008
Datum a čas obhajoby: 03.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2009
Oponenti: PhDr. Lucie Jůzová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK