Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ
Název práce v češtině: Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ
Název v anglickém jazyce: The possibilities of further education in biological invasion issue for secondary school students
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.01.2009
Datum zadání: 27.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: RNDr. Luboš Král, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK