Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Úprava uzavírání obchodních smluv v obchodním zákoníku
Název práce v češtině: Úprava uzavírání obchodních smluv v obchodním zákoníku
Název v anglickém jazyce: Regulation of entering into business contracts under the Commercial Code
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2008
Datum zadání: 22.01.2008
Datum a čas obhajoby: 21.01.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2009
Oponenti: JUDr. Jaroslav Oehm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK