Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné jmění manželů
Název práce v češtině: Společné jmění manželů
Název v anglickém jazyce: Community property of spouses
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2000
Datum zadání: 25.10.2000
Datum a čas obhajoby: 15.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:19.12.2005
Datum proběhlé obhajoby: 15.03.2007
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK