Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza názorů lékárníků na generická léčiva a generickou substituci
Název práce v češtině: Analýza názorů lékárníků na generická léčiva a generickou substituci
Název v anglickém jazyce: Generic drugs and generic substitution-the opinions of pharmacists and their analysis.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 03.11.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK