Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ilustrace pro děti - nová vlna šedesátých let-inspirace pro současnost?
Název práce v češtině: Ilustrace pro děti - nová vlna šedesátých let-inspirace pro současnost?
Název v anglickém jazyce: Illustration for Childern - the new wawe of the sixties - inspiration
for the present?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2009
Datum zadání: 21.01.2009
Datum a čas obhajoby: 19.01.2009 00:00
Místo konání obhajoby: KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK