Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oligoestery větvené dipentaerythritolem jako adhezivní nosiče léčiv
Název práce v češtině: Oligoestery větvené dipentaerythritolem jako adhezivní nosiče léčiv
Název v anglickém jazyce: Dipentaerythritol branched oligoesters as adhesive carriers of drugs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2009
Datum zadání: 28.02.2010
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK