Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení lisovatelnosti plniv mikrokrystalické celulosy a kyseliny stearové
Název práce v češtině: Stanovení lisovatelnosti plniv mikrokrystalické celulosy a kyseliny stearové
Název v anglickém jazyce: Determining the compression behaviour of microcrystalline
cellulose and stearic acid
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2009
Datum zadání: 28.02.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Oponenti: Mgr. Roman Adámek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK