Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novinářská etika moderátora televizní nebo rozhlasové diskuze ve veřejnoprávních médiích
Název práce v češtině: Novinářská etika moderátora televizní nebo rozhlasové diskuze ve veřejnoprávních
médiích
Název v anglickém jazyce: Journalist ethics of speakers of television or radio discussion in Media
governed by public law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2008
Datum zadání: 20.01.2008
Datum a čas obhajoby: 26.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK