Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC analýza léčiv III
Název práce v češtině: HPLC analýza léčiv III
Název v anglickém jazyce: HPLC analysis of drugs III
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Sochor, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2008
Datum zadání: 29.10.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Oponenti: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK