Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oxidative damage by organic extracts from urban air particulate matter
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Oxidative damage by organic extracts from urban air particulate matter
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2009
Datum zadání: 23.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Oponenti: RNDr. Miroslav Machala, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK