Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod VI.
Název práce v češtině: Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod VI.
Název v anglickém jazyce: Analytical evaluation of drugs using chromatographic methods VI.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 27.11.2008
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK