Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Suspenzní kultura Trifolium pratense L. III
Název práce v češtině: Suspenzní kultura Trifolium pratense L. III
Název v anglickém jazyce: Suspension culture of Trifolium pratense L. III
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 28.11.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s metodikou kultivace a elicitace rostlinných explantátových kultur.
2/ Založení vlastního pokusu a analýza získaného biologického materiálu.
3/ Statistické vyhodnocení výsledků.
4/ Studium odborné literatury.
5/ Sepsání diplomové práce.
V diplomové práci bude sledován vliv elicitace a vápenatých iontů na produkci flavonoidů a isoflavonoidů explantátovou kulturou Trifolium pratense L.
Seznam odborné literatury
Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Plant Growth Regulation.
Journal of Plant Physiology.
Journal of Natural Products.
Plant Science.
Phytochemistry.
Journal of Experimental Botany.
Medicinal x aromatic Plants Abstract.
Chemical Abstract atd.
se zaměřením na kultivaci a elicitaci rostlinných explantátových kultur.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK