Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského
Název práce v češtině: Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského
Název v anglickém jazyce: The flavonoid content in commercially available
pharmaceuticals containing skullcap
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 28.11.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK