Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extrakce klíčových slov z dokumentů
Název práce v češtině: Extrakce klíčových slov z dokumentů
Název v anglickém jazyce: Document Keyword Extraction
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2009
Datum zadání: 19.01.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Mgr. Pavel Schlesinger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vědecké publikace (články v časopisech, příspěvky na konferencích) ale také např. agenturní zprávy bývají často při vydání opatřeny několika klíčovými slovy, které velice stručně charakterizují jejich obsah nebo pouze oblast, které se týkají. Většinou bývají přiřazeny autorem nebo editorem publikace. V případě, že chybí, se můžeme pokusit přiřadit je automaticky na základě statistické analýzy dokumentu nebo celé kolekce. Úspěšné zpracování tohoto tématu spočívá v nastudování problematiky, aplikace vybraných metod a jejich vyhodnocení.
Seznam odborné literatury
Anette Hulth, Automatic Keyword Extraction: Combining Machine Learning and Natural Language Processing, 2008, VDM Verlag, Saarbrucken, Germany
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK