Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hemonchóza ovce domácí - výsledky laboratorní kontroly v průběhu experimentální infekce
Název práce v češtině: Hemonchóza ovce domácí - výsledky laboratorní kontroly v průběhu experimentální infekce
Název v anglickém jazyce: Ovine hemonchosis-results of its laboratory control in course of experimental
infection
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2008
Datum zadání: 12.12.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: MVDr. Lubomír Ducháček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK