Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakoterapie glaukomu
Název práce v češtině: Farmakoterapie glaukomu
Název v anglickém jazyce: Pharmacotherapy of glaucoma
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2008
Datum zadání: 08.12.2008
Datum a čas obhajoby: 01.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK