Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Běloruská lidová republika
Název práce v češtině: Běloruská lidová republika
Název v anglickém jazyce: Byelorussian Democratic Republic
Klíčová slova: První všeběloruský sjezd, BLR, státnost, první světová válka, okupace, národní hnutí
Klíčová slova anglicky: First All-Belarusan Congress, Belarusan Democratic Republic, statehood, World War I, occupation, national movement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 05.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2009
Oponenti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK